Działalność kulturalna

W świetle Taboru

Komentarz: bp Michał Janocha/ Muzyka: Teresa Gręziak/ Scenariusz: s. Maria Magdalena MWJ

“W świetle Taboru” to projekt objęty honorowym patronatem Jego Eminencji Ks. Kardynała Kazimierza Nycza oraz Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupa Henryka Hosera SAC. Powstał we współpracy osób konsekrowanych i świeckich, związanych z Monastycznymi Wspólnotami Jerozolimskimi, z okazji Roku Życia Konsekrowanego. Jego finał odbył się 18 kwietnia oraz 24 października 2015 roku o godz. 19.30 w Kościele Matki Bożej Jerozolimskiej przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie. Młodzi warszawscy artyści pod kierunkiem Teresy Gręziak wykonali repertuar muzyczny inspirowany tekstami biblijnymi i patrystycznymi rozważającymi tajemnicę powołania i oddania się Bogu. Przewodnią myślą tej narracji był fragment Ewangelii według św. Mateusza opisujący Przemienienie Jezusa na Górze Tabor. Projekt „W  świetle Taboru” wprowadził jego uczestników w ewangeliczne wydarzenie, które w  myśl adhortacji Vita Consecrata staje się doświadczeniem każdego powołanego. Zabrzmiała muzyka wokalna i instrumentalna w dużej mierze skomponowana specjalnie z myślą o tym projekcie.  Komentarz wygłosił znany historyk sztuki bp Michał Janocha. Teologia, muzyka, sztuka – stały się platformą do medytacji nad głębią tajemnicy powołania do życia konsekrowanego.