Działania Fundacji

Celem działania Fundacji jest:

  • wspieranie działalności ewangelizacyjnej Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich w Polsce,
  • udzielanie wszelkiej pomocy, w tym materialnej Domom Zakonnym Monastycznej Wspólnoty Sióstr Jerozolimskich oraz Monastycznej Wspólnoty Braci Jerozolimskich
  • propagowanie i rozwijanie kultury chrześcijańskiej sięgając do źródeł chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego Europy,
  • propagowanie i rozwijanie kultury muzycznej kładące szczególny nacisk na europejskie i światowe dziedzictwo w zakresie muzyki sakralnej,
  • rozpowszechnianie i utrwalanie wartości, które wywodzą się z chrześcijańskiej wizji człowieka i społeczeństwa,

Nasze działania:

  • Fundacja prowadzi internetowy i stacjonarny sklep monastyczny – sklepmonastyczny.pl z wyrobami religijnymi wykonywanymi ręcznie m. in. przez mniszki i mnichów jerozolimskich
  • Prowadzimy zbiórki funduszy na remonty i utrzymanie pomieszczeń użytkowanych przez Wspólnoty Jerozolimskie w Warszawie w ramach akcji: „Ogrzej Malbork” i „Bądź Filarem”
  • Organizujemy konferencje, odczyty i panele dyskusyjne związane z tematyką duchowości monastycznej
  • Organizujemy koncerty i wydarzenia kulturalne propagujące chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe

Statuty Fundacji Jeruzalem Urbs Beata