O nas

Celem Fundacji jest niesienie wszelkiego wsparcia Monastycznym Wspólnotom Jerozolimskim działającym w Warszawie w ich misji ewangelizacyjnej, modlitwie kontemplacyjnej i rozpowszechnianiu wiary katolickiej. Wszelkie działania Fundacji są realizowane w duchu Księgi Życia Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich i w poszanowaniu ich Konstytucji, reguły, rytmu i formy życia, a także w duchu przyjaźni i bezinteresownej pomocy, której przyświeca idea braterskiej dobroczynności.

Dlaczego nasza Fundacja nosi nazwę „Jeruzalem Urbs beata”? 

Jeruzalem ze względu na odniesienie do Rodziny Jerozolimskiej, dla której Jeruzalem, to zie4mskie, ale jeszcze bardziej to w niebie, jest miastem umiłowanym, noszącym w sobie tajemnicę, wezwanie, powołanie, spełnienie ich i każdego człowieka.

Urbs beata, co znaczy miasto błogosławione, to ostateczny cel wszystkich dążeń, cel świadomych lub nie pragnień ludzkich. Czeka na nas niebo, które jest… miastem: Jeruzalem niebieskie. Fundacja wraz z mnichami i mniszkami chce, by Warszawa stawała się coraz mniej na obraz Babilonu, a coraz bardziej na obraz Jeruzalem niebieskiego. Kopać studnie wody żywej, budzić w ludziach pragnienie, a raczej świadomość pragnienia Boga, Życia, zbawienia.

Baranek BożyNazwa nawiązuje do pierwszych słów łacińskiego hymnu z nieszporów Hymn „Urbs Ierúsalem beáta” uroczystości rocznicy poświęcenia kościoła. Miasto Boże a z nim każde miasto zbudowane jest z żywych kamieni, otoczone aniołami jak orszakiem ślubnym bo idzie na Gody Baranka, pięknie przyozdobione. Ale doskonała piękność budowli potrzebuje harmonijnego układu całości, artystycznego i starannego wykończenia szczegółów.

Nasza Fundacja pragnie włączyć się w to dzieło Mistrza, który kształtuje je swoimi rękami.